Regels - hbcc.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Regels

De Club

Regels voor het rijden in een groep met voorrijder.

Om te beginnen is het van belang dat  je bromfiets in goede technische staat is en dat je start met een volle tank.

Uiteraard heb je je rijbewijs en verzekeringspapieren op zak.

De tourcoördinator informeert de deelnemers over mogelijke gevaren, zodat zij zich kunnen voorbereiden op de situatie.
Hij maakt ook afspraken met de deelnemers van de tour zodat degenen die achter de voorrijder rijden het tempo kunnen bijhouden.
Degene met de minste ervaring en/of de minst snelle bromfiets gaat het kortst achter de voorrijder.
De afsluiting van het achterste gedeelte van de groep is een ervaren rijder die de groep ook bij elkaar kan houden.
De volgorde in de groep is hiermee vastgelegd en wordt de hele tour in acht genomen.

Versnellen of inhalen wordt zo min mogelijk gedaan omdat  de groep hierdoor snel "uit elkaar" getrokken wordt.

De voorrijder zal de laatste bromfiets goed in het zicht houden, om te controleren of de groep volledig is.
Alleen onderling waarschuwen waar het risico voor de volgende moeilijk te zien is.
De voorrijder zal op de stop- en pauze plaats zodanig plannen dat er plaats is voor de hele groep.

Elke deelnemer moet er op kunnen vertrouwen dat de overige deelnemers op hem (haar) letten.
De voorrijder zal een reflecterend jack dragen en zodoende voor iedereen in de groep goed te zien zijn.  
De achterrijder draagt eveneens een reflecterend jack.
Zorg steeds voor voldoende ruimte onderling zodat stuurcorrecties en/of het vermijden van obstakels mogelijk blijven.
Deze ruimte is ook noodzakelijk om het passerend verkeer de mogelijkheid te geven om (eventueel) te kunnen invoegen.
Deze weggebruiker heeft ook het recht om veilig te kunnen passeren.

De wettelijke snelheidslimieten zullen in acht worden genomen.
Toch kan het nodig zijn dat achter in de groep sneller gereden wordt als voor in de groep.
De achterste rijders zullen regelmatig even aan moeten poten om de rijen te sluiten en de groep bijeen te houden.

Voorkom onderling inhalen (wegsprinten) en dan weer "rommelen" om de oorspronkelijke formatie in te nemen.
Het is absoluut niet de bedoeling om elkaar in te halen en in gevaar te brengen.
Inhalen op bochtige land wegen, langs een obstakel rijden of inhalen in bochtige wegen is met een groep altijd risicovol.
Een uitzondering hierop zijn de rijders die voor ons bij kruispunten ed. het verkeer proberen tegen te houden.
Dit zijn geen officiële verkeersregelaars dut dit doen zijn voor eigen risico.
Jaag jezelf of iemand anders nooit op en let op tegenliggers, zijwegen enz.

De pauze is de ideale gelegenheid om de groep weer bijeen te krijgen.
Natuurlijk ook om iets te drinken of te eten en uiteraard te mopperen op die eerste man die te snel of juist als een slak rijdt.
Wat wel belangrijk is dat we openstaan voor  opmerkingen van rijders want het belangrijkste is dat iedereen veilig thuis komt.
Gezellig toeren is ons motto!
Iedere bestuurder in de groep heeft een eigen verantwoordelijkheid, dat betekent dat iedereen persoonlijk, voordat hij een manoeuvre uitvoert op zijn en andermans veiligheid let. In het verkeer ben je als bromfietsrijder (en zeker in een groep) extra kwetsbaar.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu