Inschrijven - hbcc.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Inschrijven

 


 
 

BEPALINGEN:
*   De lidmaatschapkosten zijn € 26,00 per jaar.
*   De contributie dient voor elk kalenderjaar uiterlijk op 15 februari te zijn overgemaakt.
*   Dit kan op rekeningnummer
NL71ABNA0516638742( ABN AMRO ) t.a.v. Historisch Bromfiets Club Culemborg.
*   Opzegging van lidmaatschap dient schriftelijk aan de secretaris te geschieden voor het einde van het kalenderjaar.

Ondergetekende verklaart:
*   Dat minimaal een WA verzekering is afgesloten op het moment van deelname.
*   De organisatie niet aansprakelijk te stellen voor eventuele geleden schade in welke vorm dan ook.
*   Dat het HBCC lid een geldig rijbewijs of certificaat heeft.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu